Z czego składa się rozwój osobisty?

Rozwijanie się z czego się składa?

Przez rozwój osobisty rozumiemy szereg czynników, które, jeśli zostaną rozwinięte, pozwalają nam odzyskać panowanie nad sobą. Lepszej jakości życia karmionego wewnętrznymi zasobami i energiami, z których możemy czerpać, aby móc usunąć te przeszkody, które nam przeszkadzają. Na przykład osoba, która aktywuje proces rozwoju osobistego, ma większą jasność siebie, zwiększa poczucie własnej wartości, a co za tym idzie, czuje się bezpieczniej. Zna swoje wartości i działa coraz bardziej w zgodzie z nimi. Wynika z tego, że w mniejszym stopniu ulega wpływom szkodliwych postaw i zachowań, które mogą pochodzić z otaczającego środowiska.

Proces rozwoju osobistego pozwala na dokładniejsze dobieranie relacji i budowanie lepszych.

Dlatego człowiek ewoluuje na poziomie osobistym, kiedy ma większą świadomość siebie, swoich potrzeb i aspiracji. Wykorzystuje swoje zasoby, aby uzyskać rezultaty. Wynika z tego, że aby poprawić relacje z innymi, najskuteczniejszym sposobem jest rozpoczęcie od rozwoju osobistego.

Rozwój zawodowy: z czego się składa?

Rozwój zawodowy jest bardziej powiązany z wizją danej osoby w zakresie umiejętności przekrojowych i sektorowych, które naszym zdaniem posiadamy. Rozwój zawodowy może odbywać się na przykład poprzez doskonalenie umiejętności interpersonalnych, kreatywności, umiejętności planowania i wdrażania. Dziś, w złożonym i ciągle zmieniającym się kontekście, rozwój zawodowy wiąże się również z dobrą organizacją i zarządzaniem czasem. Do umiejętności wyznaczania zrównoważonych celów, do identyfikacji własnej etyki i misji, które są przydatne i doceniane w kontekście, w którym się działa. Wszystkie elementy, które przyczyniają się do efektywnej komunikacji i działania w zgodzie z tym, co myślimy i mówimy to bardzo trudna law ważna praca.

Czy rozwój osobisty i zawodowy to dwie odrębne rzeczy?

Nie. Rozwój osobisty i zawodowy są ze sobą powiązane. Profesjonalista zdolny do samoregulacji i słuchania, będzie w stanie wzbudzić zaufanie i stworzyć zdrową i trwałą relację ze swoim rozmówcą. I odwrotnie, ryzykuje, że możliwości, jakie daje mu jego zaplecze techniczne, zostaną zniszczone. W rzeczywistości mówi się o podejściu człowiek do człowieka a nie tylko B2b (business to business).

Co dla przedsiębiorcy oznacza wzrost osobisty i wzrost w pracy?

Dziś każda osoba, profesjonalista, menedżer czy każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, jest przede wszystkim przedsiębiorcą własnego życia. Rynek prosi, by być hasła i wizje zapisane na stronie przestają być skuteczne, jeśli nie odpowiadają rzeczywistości.

Czy mogę rozwijać się zawodowo i unikać rozwoju osobistego lub odwrotnie?

Czasami, uwarunkowani kulturą ostatnich dwudziestu lat, boimy się, że dorastanie osobiste może być trudne i męczące, dlatego wolimy iść na skróty. Lub uważamy, że konieczne jest zainwestowanie tylko we własną firmę, pomijając siebie. W rzeczywistości chwilowa przyjemność zapewniana przez różne usługi na przykład trener personalny nigdy nie zastąpi motywacji i siły wytworzonej przez ścieżkę osobistego rozwoju. Jak bardzo nasz rozwój osobisty może wpłynąć na nasz rozwój zawodowy i biznesowy? Po co marnować cenny czas?