Składki ZUS #WŁASNA FIRMA#

Zapraszam na kolejny wpis z serii Własna firma.

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek ZUS zarówno za siebie jak i za swoich pracowników. Dzisiaj o tym jakie te składki ZUS są i jak je wyliczać.

Jakie są rodzaje składek ZUS?

 1. Składki dla przedsiębiorców, którzy płacą „pełne składki.” Są to przedsiębiorcy, którzy odprowadzają składki od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
  Firmy, które działają na rynku dłużej niż dwa lata. Można zrezygnować z płacenia składki chorobowej, ponieważ jest to składka dobrowolna. Składki te rozkładają się w następujący sposób:
  składki ZUS
 2. Niektóre firmy mogą odprowadzać składki od 30% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Są to składki preferencyjne. Ich wysokość przedstawiam w tabeli poniżej:
  składki ZUS
 3. Firmy, które rozpoczynają działalność mogą skorzystać z tzw. „ulgi na start.” Wtedy opłaca się składki tylko na ubezpieczenie zdrowotne w wysokość 342,32zł. Podstawą ich wyliczenia jest kwota 3803,56zł.
  Ulga ta obowiązuje przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Od bieżącego roku istnieje możliwość opłacania tzw. „małego ZUSu.” Są to przepisy, które umożliwiają uzależnienie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od wysokości przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawa ta nie może być niższa niż 30% i wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi tyle ile w punkcie 3.

Jakie są odstępstwa?

Przedsiębiorca, który poza własną firmą jest zatrudniony na etacie jest zwolniony od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązują go tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca odprowadza wtedy wszystkie składki za pracownika (przedsiębiorcę). Warunkiem jest praca na etacie na umowę o pracę, której wynagrodzenie netto jest minimalnym wynagrodzeniem określonym w przepisach (najniższa krajowa). Może być oczywiście wyższe, ale nie niższe.

Składki ZUS za pracowników

Wysokość składek za pracowników uzależniona jest od kwoty wynagrodzenia. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest wynagrodzenie brutto. Przy umowie na najniższą krajową podstawa ta wynosi: 2250 zł. Od tej kwoty procentowo oblicza się poszczególne składki. Część z nich finansuje pracodawca a część pracownik. Poniżej tabelka ze „ściągą” (najniższa krajowa). Podstawa wymiaru składek: ubezpieczenie społeczne – 2250 zł i ubezpieczenie zdrowotne – 1941,52 złskładki ZUS

Te składki mogą się zmieniać w zależności od tego czy pracownik pracuje cały miesiąc lub czy jest na chorobowym. Dalej opiszę jak wyliczać zmienioną podstawę.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne natomiast są stałe. Bez względu na to czy pracownik pracuje pół miesiąca czy nawet jeden dzień trzeba opłacić pełną kwotę. Postawa wymiaru w tym przypadku to kwota brutto-suma składek na ubezpieczenia społeczne. Przy umowie o pracę na najniższej krajowej wynosi ona: 1941,52 zł.

Jak obliczać zmienioną podstawę wymiaru składek?

Podstawa wymiaru składek zmienia się w momencie kiedy przedsiębiorca zaczyna lub kończy działalność w trakcie miesiąca lub kiedy pracodawca lub pracownik są na zwolnieniu chorobowym i przysługuje im zasiłek chorobowy.

Aby obliczyć podstawę wymiaru za dni, w których ubezpieczony wykonywał pracę należy:

  • podzielić kwotę podstawy wymiaru składek przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu – nie można zaokrąglać wyniku, całą wartość przyjmujemy do dalszych obliczeń
  • otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni, w których osoba podlega ubezpieczeniom. – dopiero tutaj zaokrąglamy kwotę do pełnych groszy zgodnie z zasadami matematyki.

Jak i jakie deklaracje składać?

Za każdy miesiąc należy składać deklaracje ZUS RCA, czyli imienny raport miesięczny za pracowników, ZUS DRA, czyli deklaracja rozliczeniowa z sumą wszystkich należnych składek. Oczywiście w zależności od specyfiki i wielkości firmy deklaracje te mogą być inne. Te, które wymieniłam są dla małych przedsiębiorców, którzy płacą składki za siebie i za pracowników. Kiedy przedsiębiorca płaci tylko składkę zdrowotną (pisałam o tym wyżej) należy dodatkowo złożyć deklarację ZUS RZA, czyli imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Wszystkie te deklaracje można zanosić osobiście lub wysyłać on-line do ZUSu. Wysyłać można poprzez portal zus.pue lub przy wykorzystaniu programu Płatnik. Obie te opcje umożliwiają wyliczanie składek na podstawie wprowadzonych wcześniej danych. Warto jednak mimo wszystko znać poszczególne wartości i kontrolować je przed wysyłką.

Wszystkie dane pochodzą ze strony www.zus.pl

Chcielibyście wiedzieć coś więcej na temat składek ZUS? Piszcie.

Kolejny wpis z serii będzie o podatku dochodowym. Przygotuję do tego tabelkę ze ściągą jak go policzyć plus arkusz excel, który po wpisaniu danych sam policzy wartość tego podatku.

A jeszcze więcej informacji o prowadzeniu księgowości w firmie będzie w moim e-booku, który jest jeszcze do dopracowania, ale mam nadzieję, że niedługo się pojawi.