#CZYTAJNIK# cz. 68 Anna Kapczyńska – Zjeżona

„Zjeżona” to kolejna powieść współczesna, której akcja dzieje się w Poznaniu. Tym razem zwiedzamy jego nieznane dotąd miejsca.